Трета конференция на (ФПББ) на тема „Дарителство на служителите в банковия сектор”

10.11.2010 | Новини

Трета конференция на Фондация „Помощ за Благотворителността в България” (ФПББ) за благотворителността от работното място на тема „Дарителство на служителите в банковия сектор” ще се състои на 24 ноември 2010г. в хотел Хилтън, София.
В първите две години Конференцията постави акцент върху ангажирането на служителите с общественополезни каузи и върху доброволчеството. Този път темата е фокусирана основно върху паричните дарения. Отправна точка на дискусиите ще даде първото в страната проучване на дарителството на банковите служители. Ще бъдат представени примери за еднократни дарения, кампании, месечни отчисления и дарения на служителите, съфинансирани от банката.