Членовете на Български дарителски форум обявиха каузите, които ще подкрепят през 2010 г.

28.02.2010 | Новини

На 25 февруари Български дарителски форум събра своите членове на първа за тази година среща. Фондациите и компаниите представиха приоритетите в дарителската си политика за настоящата година и подчертаха, че независимо от финансовата и икономическа криза, те ще продължават да инвестират в обществено значими каузи.
Сферите, които остават важни за фондациите, са българското образование, култура и изкуство (Американска фондация за България), превенцията на насилието над деца и превенцията на настаняването на деца в институции (фондация “Лале, фондация OAK), равнопоставеност на половете (Български фонд за жените), подкрепата за местните общности (ФРГИ, ФРМС), екологията (Екообщност), както и развиването на различни доброволчески инициативи (ФПББ).
Компаниите – членове на БДФ продължават да следват политиката си на корпоративна социална отговорност и залагат на проекти, стартирали още от предишни години – подкрепа за хора с увреждания (МТел), запазване на културни и археологически ценности (ОББ), обучение в отговорно шофиране и толерантност на пътя (ЕКО България), инвестиции в екологията и опазване на природната среда (Одисея Ин, Пощенска банка)… Компаниите извън столицата се ориентират все повече към населените места, където извършват своята дейност и инвестират в развитието на конкретния район под различна форма (“Аурубис” например създава клубове за възрастни хора и офиси за младежки организации, ремонтира физкултурни салони, подкрепя талантливи деца).
Нови и по-различни приоритети за членовете на Форума стават каузи, свързани с запазване на родния език и развиване на грамотността сред младите, както и подкрепата за значими културни институции (напр. Народната библиотека) и техни кампании (МТел).
Традиционно членовете на Форума продължават да подкрепят и децата, настанени в домове, като обаче следват политиката на БДФ да не инвестират в самата институция (в това число ремонти, инфраструктура и т.н), а в проекти, които развиват самите деца и им дават умения и знания, с които по-лесно и успешно да се адаптират към живота извън домовете (ПИБ, фондация “Благотворител”).