Кампанията „Избери, за да помогнеш“ върна диви птици в природата

15.09.2010 | Новини

На 14 септември 9 птици от видовете керкенез (Falco tinunculus) и обикновен мишелов (Buteo buteo) бяха освободени в природата – на територията на природен парк Витоша. Инициативата е част от мащабната кампания на Райфайзенбанк Избери, за да помогнеш.

Три от керкенезите са излюпени в Спасителния център за диви животни “Зелени Балкани” през изтеклия размножителен сезон. Те са поколение на двойка птици, с трайни увреждания, дългогодишни пациенти на центъра. Останалите са постъпили от цялата страна млади птици, паднали от гнездата и отгледани в Спасителния център.

Проектът за подкрепа на Спасителния център за диви животни бе включен в Дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2009г., като за него лични дарения са направили 93 служители на Групата Райфайзен. Общата сума, събрана в помощ на дивите животни е 11 750 лв.