Конкурс на ФРГИ за идеен проект за късометражен документален филм

21.06.2010 | Новини

ФРГИ обявява конкурс за идеен проект за късометражен документален филм, финансиран по фонд “Социална отговорност на Първа инвестиционна банка”.
Цел на конкурса е създаване на късометражен документален филм на тема „Детство”. Филмите трябва да са свързани с изследване на проблемите на децата в домовете. Ще се подкрепят идейни проекти за късометражен документален филм, които показват иновативни решения или алтернативни възможности за личностно развитие или професионална реализация на децата; градивни модели на ангажираност на различни обществени групи и институции за справяне с причините, които довеждат тези деца в домовете и качеството им на живот; тяхната социална адаптация, житейска реализация и подготовка за самостоятелен живот.
>> Прочетете повече за условията на конкурса от сайта на ФРГИ