Нов конкурс на ФРГИ за финансиране на проекти по фонд "Хората решават"

13.04.2010 | Новини

Фондация “Работилница за граждански инициативи” стартира трети кръг за набиране на предложения за финансиране по фонд “Хората решават”. За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури.
Основна цел на фонда е да се подкрепят инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора. Приоритетно ще бъдат подкрепени решения и иновативни методи за отговор на нуждите на определена общност, местното развитие и такива, които водят до постигане на практическа положителна промяна в живота на хората и повишаване на качеството на живот на цялата общност или отделни групи в неравностойно положение .
>> Прочетете повече за конкурса и условията за кандидатстване