Фондация "Благотворител" започна инсталация на лицензиран софтуер Windows7 и Windows XP в няколко дома за деца, лишени от родителски грижи

18.05.2010 | Новини

Процесът стартира с инсталиране на софтуер в интернет клуба на ДДЛРГ “Олга Скобелева” в Пловдив. Пет от компютрите в залата вече са с новите продукти, които Microsoft дари на фондацията чрез програма TechSoup на Фондация Работилница за граждански инициативи за реализирането на проекта “В мрежа”.
През 2010 г. софтуерните продукти ще се инсталират в 12 интернет клуба на домове за лишени от родителски грижи деца в Пловдив, Долна баня, Брацигово, Якоруда, Велинград, Доганово, Асеновград, и др. които Благотворител регулярно поддържа.