Фонд „Социална отговорност на ПИБ” ще финансира 6 проекта за деца, лишени от родителски грижи

15.04.2010 | Новини

ПИБ подкрепя близо 170 деца от институции през 2010 г.
Фонд „Социална отговорност на ПИБ” ще финансира през настоящата година шест (6) социално значими проекта за деца, лишени от родителски грижи. Чрез тяхната реализиация ще бъдат подкрепени близо 170 деца от институции на възраст между 14 и 18 години в процеса на ресоциализцията им и професионалната им квалификация.
Партньор при осъществяването на социалната програма на Първа инвестиционна банка от пет години насам е Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ), която по традиция отговорно и прозрачно управлява целия процес – от обявяването на конкурса, през оценката на проектите до тяхната реализация и постигане на търсения ефект.
Дейностите в одобрените проекти най-общо предвиждат практически обучения на децата за продобиване на професионална квалификация и ориентиране, осигуряване на почасова заетост на заинтересованите деца, арт терапии и пр.
Приоритетите на Фонд „Социална отговорност на ПИБ” през настоящата година са ресоциализацията и професионалната квалификация на деца от институциите, на които им предстои да напуснат домовете и да се влеят в нормалния живот. Пред тях именно стои и въпросът за професионалната им квалификация, личностното им развитие и реализацията им въобще.
Прочетете повече за програмата