В ПИБ продължаваме традицията да подкрепяме деца, лишени от родителски грижи

26.05.2010 | Брой 4, Бюлетин

Мая Георгиева, Член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ПИБ

Г-жо Георгиева, какви са актуалните проекти на ПИБ, свързани с деца от институциите?

Първа инвестиционна банка утвърди традицията ежегодно да реализира социални проекти, насочени към децата лишени от родителски грижи и настанени в институции. Вече сме одобрили проекти на неправителствени организации, които ще финансираме през 2010 г. С осъществяването на тези проекти ще подпомогнем близо 170 деца в неравностойно положение. Дейностите в проектите за тaзи година най-общо предвиждат практически обучения на децата за придобиване на професионална квалификация и ориентация. Ще осигурим почасова заетост на заинтересованите деца, арт терапии и др.

Избраните проекти изцяло съответстват на приоритетите на Фонд „Социална отговорност на ПИБ” за 2010 година насочени към ресоциализация и професионална квалификация на децата от институциите, на които предстои да напуснат домовете и да започнат самостоятелен живот. Пред тях стоят фундаментални по значимостта си въпроси за професионалната им ориентация, личностното им развитие и житейска реализацията .

Защо избрахте да инвестирате точно в тази сфера?

За мен лично, тази тема е особено важна. Изпитвам вътрешна необходимост да помогна на деца, които не са имали щастието да бъдат отгледани от родителите си и са били лишени от ласки, внимание и подкрепа. Радвам се, че колегите в ПИБ споделят желанието ми да работя по проекти, насочени към решаване на проблемите им. От 2004 година Първа инвестиционна банка провежда системна политика за преодоляване на болезнени социални проблеми като финансира проекти, чиито дейности са насочени към разрешаването им. Като напълно българска банка, ПИБ винаги подкрепя и обществено значими инициативи свързани със спорта, културата и здравеопазването. За по-голяма прозрачност администрираме проектите си чрез Фонд „Социална отговорност на ПИБ”, който се управляа съвместно от банката и Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Стремим се да посрещнем конкретните нужди на децата като отделяме специално внимание на полезни за тях дейности, които в последствие ще им помогнат при намиране на работа. Във връзка с това организираме за тях обучения и професионални курсове за придобиване на квалификации,

За нас удовлетворението е много голямо, тъй като успяваме да помогнем на деца, които имат идеи за бъдещето си и искат да се развиват. Трябва да се знае, че сред тях има изключително талантливи и надарени личности – важно е да им се подаде ръка. Щастлива съм, че ПИБ успява да направи живота на част от тях по-добър.

Какво бихте посъветвали други компании, които искат да насочат усилията си в подобна посока?  

Универсална формула за успех при осъщестяването на социални проекти няма. Още повече при проекти, насочени към деца. Най-напред сред менджмънта на компанията трябва да има вътрешна убеденост за необходимостта от социалните дейности, която да срещне съпричастност и от страна на служителите.

В подобен процес от ключово значение са постоянството, планираните дейности и визията за цялостна политика. При нас в ПИБ това са факторите, които определят постигнатия успех в подкрепа на децата, лишени от родителски грижи.

Кампанийната работа не би постигнала много голям ефект, въпреки че наличието на кампании за благотворителност, дори и инцидентни, винаги са нещо положително.

Какви резултати постигнахте чрез програмите си от 2004г, когато стартира фонд “Социална отговорност на ПИБ, досега?

Когато една компания упорито следва последователна политика, в която и да е сфера, тя неминуемо ще има положителни резултати.

От 2004 година насам Първа инвестиционна банка инвестира над 200 000 лв. за развитие на умения за самостоятелен живот на децата, лишени от родителски грижи. До момента сме дарили над 3 400 000 лв. в подкрепа и на други обществени инициативи – спорт, култура и здравеопазване.

Като признание за всички усилия през годините за осъществяване на социално значими проекти от една страна и от друга – за популяризиране на ключовата роля на отговорността пред обществото за всяка добре развиваща се компания, през 2009 година бяхме отличени с три награди за благотворителност.

През 2009 година Българският дарителски форум и Клубът на корпоративните дарители ни отличиха с приза „Най-щедра компания” на годината. Връчиха ни и още 2 награди – първо място в категория „Най-голям обем на финансови дарения“ и трето място в категория „Най-голямо дарение на доброволен труд на служителите“.

Освен че много се радваме на тези награди, ние в ПИБ осъзнаваме отговорността, която те поставят пред нас. През 2010 година ще вложим още повече усилия и старание при реализацията на проекти в подкрепа на децата в неравностойно положение.

В социалните си проекти ПИБ си партнира с ФРГИ. Какво дава едно подобно партньорство и защо е ценно за вас?

Да, от пет години, при провеждане на социалната ни политика ние си партнираме с Фондация «Работилница за граждански инициативи». Първа инвестиционна банка е първата компания в България, която работи с неправителствена организация и да разпределя средствата от дарителската си програма на проектен принцип.

Смятаме, че този принцип е добър защото осигурява прозрачност на процеса по изпълнение на проектите. Затова ще продължим партньорството си с ФРГИ и в бъдеще.