Е.ОН България улеснява придвижването на деца с интелектуални увреждания в село Рудник

29.06.2010 | Новини

През юни Е.ОН България дари 3000 лева на дома за деца и младежи с интелектуални увреждания в село Рудник, област Варна. Средствата са за изграждане на платформа, която улеснява безопасното и свободно придвижването на деца с физически увреждания до обитаваната от тях сграда.
В изграждането на съоръжението участваха и служители на компанията, които съдействаха в намирането на фирма-изпълнител на поръчката и упражниха контрол в процеса на изпълнение. Освен платформата, която осигурява по-добри битови условия в дома, децата получиха от компанията и много подаръци – топки, конструктори, книжки, материали за рисуване, които ще подпомогнат развитието им и ще направят ежедневието им по-интересно и щастливо.