Е.ОН България дари цифрова камера и битови електроуреди на Дома за медико-социални грижи за деца- Варна

26.05.2010 | Новини

Е.ОН България дари на дома за медико-социални грижи за деца, гр. Варна цифрова камера, с която се записват различните фази на лечение на постъпилите деца, малък хладилник за съхранение на лекарства със специфично предназначение и климатик, който да направи престоя на децата по – комфортен през настъпващите летни дни. Дарението е на обща стойност 1 000 лева. Изборът на уредите е направен съобразно належащите нужди на дома, които бяха обсъдени в предварителни разговори с неговото ръководство.
Още от стъпването си на българския пазар през 2005 година, Е.ОН България подкрепя различни социални проекти, голяма част от които са фокусирани върху потребностите и развитието на децата и младежите. Традиционно се подкрепят инициативи, свързани с талантливи деца, деца в неравностойно социално положение или такива със специфични нужди, като част от социалната политика на компанията.