ДДС върху благотворителните sms-и трябва да отпадне

12.02.2010 | Новини, Становища

Облагането на благотворителните sms-и с ДДС поставя дарителите, които избират този начин за даряване, в неравностойна позиция спрямо останалите дарители. По българското законодателство даренията са освободени от ДДС (при дарения по банков път и др.), но това не важи за даренията чрез благотворителни sms-и. Позицията, че ДДС върху благотворителните sms-и трябва да отпадне БДФ защитава от самото си създаване и от близо пет години води преговори с различни институции (Министерство на финансите и Парламента) в опит да промени настоящата ситуация.
Свидетели сме на прецеденти, в които политици публично поемат обещания ДДС-то, набрано чрез sms-и от големи благотворителни кампании, да бъде върнато за каузата. Но не това е решението на проблема. Необходимо е да се създаде регламент, който да гарантира, че равнопоставеността на дарителите няма да зависи от добрата воля на един или друг политик. Да осигури равно третиране на всички благотворителни кампании, които набират средства чрез този механизъм.
Защото за дарителите, подкрепили една или друга кауза, еднакво важни и ценни са както “малките” индивидуални кампаниите, които набират средства, за да спасят човешки живот, така и по-мащабните, актуални публични кампании.