Даваме подкрепа по ненатрапчив начин

22.12.2010 | Брой 1, Бюлетин

Левон Хампарцумян, Председател на УС и главен изпълителен директор на УниКредит Булбанк

Снимка
Защо УниКредит Булбанк следва политика на социална отговорност към обществото?

Л.Х.: Банката е достатъчно голяма институция с много важна роля в реалната икономика на страната и във финансовия сектор. Напълно естествено, ние имаме интерес обществото да се модернизира и да бъде подредено по един по-добър начин. 

 Как избирате каузите, които да подкрепите?

Л.Х.: За една част от каузите получаваме предложения. Останалата част от тях откриваме самите ние поради интереса ни към определени проекти.  Донякъде това става на конкурентна основа – събираме се и обсъждаме каузите, защото не можем да подкрепим всичко, за което ни молят или на което се натъкваме. Избираме тези каузи, които са в рамките на нашите възможности и в рамките на нашето разбиране за социална отговорност.

 Какви са ползите за компанията, които носи дейността й в полза на обществото?

Л.Х.: Няма директни ползи за компанията. Когато даваме подкрепата си за определен проект или кауза, се опитваме това да става по един ненатрапчив начин. Същевременно, се стремим дейността ни в полза на обществото да е достатъчно видима – не, за да покажем какво правим, а за да стимулираме други като нас да правят същото.

 Случват ли се смислени и ценни партньорства в дарителството в България?

Л.Х.: За „ценни партньорства” не бих могъл да коментирам, защото във всяко партньорство има две страни. Дали са смислени – мисля, че всичко, което правим, се стремим да е смислено.

 Как избирате партньорите, с които работите и какви са предимствата да имате партньори под формата на фондации например?

Л.Х.: Ние сме задължени да имаме партньори, от гледна точка на това, че нямаме капацитета професионално да управляваме тези програми, процеси или проекти в полза на обществото. Такива партньори са неправителствени организации с добра репутация. За нас е задължително да работим с хора, които отделят значителна част от времето си в тези програми, за да се осигури достатъчно високо качество.