Българското село, природа и традиции – това е продуктът с бъдеще в туризма

12.04.2010 | Брой 3, Бюлетин

Любомир Попйорданов, управител на „Одисея-Ин“

СнимкаКакво представлява Форумът “Зелени дни”?

“Зелени дни” са проект на Българска асоциация по алтернативен туризъм (БААТ) и “Одисея-ин”, подкрепен от Френския Институт и Столична община. Идеята е да съберем на едно място, на колективен тиймбилдинг, природощадящите бизнеси и техните фенове, като се надяваме това да произведе ефекта на снежната топка. Същевременно ни се иска това да промотира в самото сърце на София идеята за устойчивия и отговорния туризъм. Като съпътстващи събития към инициативата организираме и изложение, френско-българска конференция за отговорния туризъм, зелено кино и фотоизложби, състезания за деца и възрастни с еконасоченост. Представяме биопродукти, екипировка, зелени маршрути, граждански инициативи и т.н

Защо организирате този форум и какви са целите му?

Българският туризъм е в идейна криза повече от 20 години. Реална е опасността секторът да не излезе от кризата, ако не се решат въпросите, свързани с визията му, ако не се отвори към новите идеи и технологии, ако не стане отговорен, ако не се замисли за зеления отпечатък. Българското село, пейзаж, природа, кулинарни традиции и гостоприемство –  това е продуктът, който има бъдеще. Искаме да предизвикаме от една страна институциите, и от друга страна предприемаческата общност, да потърсят по-далечен хоризонт. Едно мощно присъствие в центъра на София на отговорния към природата бизнес, би било важен сигнал и същевременно предизвикателство към политиците, които имат принципно съгласие, че екологичната тема е много важна, но не предприемат реални действия и не полагат конкретни политически усилия по отношение на природощадящия бизнес (например няма преференции за производители на екогорива, или за инвеститори енергоспестявящи сгради).

Какво би била практическата полза от един подобен форум? Ще предложите ли някакви реални инициативи, в които гражданите и бизнеса да се включат?

Надявам се Форумът да предизвика всички – потребители, производители, дистрибутори, търговци, а и институциите към действия в полза на природата. Ще има и възможности за дискусии, както и за записване в различни доброволчески инициативи. Столична община разглежда месец април като месец за чиста София, а нашият форум “Зелени дни” ще предложи акция за почистване на реката в Южния парк.

Какви са трудностите пред компании, които инвестират с сфери, свързани с екология и алтернативен туризъм?

Липсва институционна подкрепа и капацитет да се отговори на желанието на гражданското общество да промени към по-добро околната среда. Факт е че дори в рамките на Дарителския Форум, се констатира слаб интерес към екологията. В някои случаи се наблюдава и двуличие – в корпоративната практика една компания показва  щедрост към социални каузи и същевременно подпомага бизнеси и дейности, накърняващи обществения интерес и съсипващи природата.  

Какви са проблемите пред коалицията от екоорганизации в България? Как може тя да стане по-публични и как по-ясно да комуникира своите каузи, за да стигат те до гражданите?

Коалицията има нужда от време, за да помъдрее. Финансовите инструменти са много ограничени, обществото ни е в криза, а хората имат реални проблеми в ежедневието. Коалицията извършва дейност от огромен обществен интерес и следва да й бъде предложена институционна подкрепа. Това е един полезен коректив и на политиките в държавата и на инвеститорите.