БНТ подкрепя благотворителността, когато тя е ясна и прозрачна

09.03.2010 | Брой 2, Бюлетин

Уляна Пръмова, Генерален директор на БНТ

СнимкаКак смятате, трябва ли благотворителността да търси публични канали, за да се популяризира като практика и естове или по-скоро трябва да остане дискретна и анонимна?

Благотворителността е достойна дейност и е добре тя да бъде популяризирана. Най-важното е да са ясни и прозрачни благотворителните действия, дарителите и резултатите. Също така е задължително всяка кампания да завършва с ясен отчет за дейността и постигнатите цели, които с помощта на медиите да достигнат до дарителите.

Отразяват ли медиите, и  в частност БНТ, системно благотворителни инициативи и как правят избор какво да присъства в ефира им ?

БНТ има традиции в отразяването на благотворителни кампании и застава зад мащабни и значими проекти, като не само ги отразява, но и се включва активно и в организацията им. Такъв пример е кампанията „Българската Коледа”. Миналата година БНТ в продължение на месеци показа и разработи стотици репортажи, излъчи призивен клип, включи се и в концерта на 25 декември. В него взеха участие не само популярни музиканти, но и водещи от БНТ. Сумата, набрана по време на концерта, надвиши половин милион лева.

Доколко присъствието на теми, свързани с дарителството, благотворителността и социалната отговорност е част от редакционната политика и до колко – избор на редакторите и журналистите от вашата медия?

Като обществена медия БНТ винаги ще подкрепя благотворителността, при условие, че тя е ясна и прозрачна. БНТ спазва закона и не отразява събития и кампании, в които може да има скрита реклама. Би било добре Законът да се променя и либерализира така, че да се стимулира дарителството в България, за да е в помощ на нуждаещите се.

Отразява ли БНТ по-дългосрочни и обществено значими инициативи на компании и ако не – какви са причините? В какъв случай бихте го правили като медия?

БНТ отразява и подкрепя мащабни, обществено значими проекти и инициативи,  свързани с благотворителност. Те могат да бъдат дългосрочни или при възникнала спешна нужда краткосрочни дарителски кампании. Такъв пример беше нуждата от бърза реакция при трагедията в Хаити. БНТ беше първата медия, която реагира светкавично. БНТ излъчи концерта на МТV, в който събраната сума бе рекордна за такъв вид събития, подкрепи кампанията на БЧК като излъчи призивен клип, чрез много предавания в програмата си се обърна към своите зрители да помогнат на нуждаещите се.

Все повече медии напоследък инициират сами благотворителни кампании. Какво е вашето обяснение за подобна активност и от какви партньори се нуждае медията, когато организира такава инициатива?

Похвално е да има активност и инициативност, но трябва да има ясни цели и добра организация. Тогава резултатите са добри. Всеки, който организира благотворителност, има нужда от сериозни партньори в лицето на институциите и медиите и най-вече  – от сериозна, ясна и прозрачна кауза, около която всички да се обединят.