БДФ подкрепя предложенията за подобряване на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ при МП, въз основа на направената оценка от Българския център за нестопанско право

22.12.2010 | Новини, Становища

Български Дарителски Форум подкрепя предложенията за подобряване на дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при МП, въз основа на направената оценка от Българския център за нестопанско право. Оценката е формирана на базата на анкетиране на 96 НПО, преглед на документи (нормативна база и съдебна практика), обследване на дейността, информационния сайт и инфраструктурата на Централния регистър.
В оценката са разгледани пет области от значение за доброто изпълнение на функциите на Централния регистър.
Предложения за подобряване на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ при МП