Двудневно обучение за НПО на Фондация „Помощ за благотворителността в България”

29.06.2010 | Новини

Фондация „Помощ за благотворителността в България” организира двудневно обучение за централата и клоновете на Движението на Българските майки на 1 и 2 юли, 2010 г. Обучението ще се проведе в НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР НА БЧК – ЛОЗЕН.
В обучението ще бъдат засегнати проблеми на организационното развитие на реформиращата се организация, дефинирането и представянето на каузата пред обществото, медиите и потенциалните дарители, както и някои механизми за фондонабиране, като дарителство по ведомост и др. Мисията на ФПББ е да помага на организациите да изграждат капацитета си и да подобряват комуникациите и представянето си, като по този начин фондацията работи за развитието на неправителствения сектор в България.