Фондация „Помощ за благотворителността в България” /ФПББ/ започна шестмесечна кампания за набиране на средства за подпомагане на пострадалите от земетресението в Хаити

08.02.2010 | Новини

Фондация „Помощ за благотворителността в България” /ФПББ/ започна шестмесечна кампания за набиране на средства за подпомагане на пострадалите от земетресението в Хаити, като се присъединява към инициативата на колеги от Charities Aid – Великобритания в подкрепа на британския Комитет за спешна помощ при бедствия DEC – www.dec.org.uk, която обхваща 13-те британски хуманитарни организации, ангажирани пряко с възстановяването на Хаити след земетресението – ActionAid, British Red Cross, CAFOD, Care International UK, Christian Aid, Concern Worldwide, Help the Aged, Islamic Relief, Merlin, Oxfam, Save the Children, Tearfund и World Vision. Към 21 януари всички те са събрали общо 31.5 милиона лири.
Жертвите от разрушителното земетресение са стотици хиляди, а засегнатите – около 3 милиона души. Хаити е изключително бедна държава, която ще бъде изправена пред дълъг период на възстановяване. ФПББ ви предлага начини да помогнете удобно и лесно.

Апел „И аз помагам на Хаити”

1. Ако сте служител и нямате възможност да дарите по-голяма сума веднага, можете да направите дарението си разсрочено за 6 месеца и да дарявате по ведомост всеки месец.
2. Ако сте фирма, можете да удвоявате или утроявате месечните даренията от вашите служители.
3. Ако искате да помогнете като гражданин, без да ходите до банка, можете да дарите онлайн чрез сайта на ФПББ.
Вижте подробности за кампанията и начини да подкрепите пострадалите от страницата на ФПББ