На 15 май 2010 г. Фондация „Помощ за благотворителността в България” и Американската Търговска Камара организират традиционния вече Пролетен Ден на Доброволчеството

20.04.2010 | Новини

Публични институции и неправителствени организации (дневни центрове, домове, болници, училища, детски градини и др.) могат да обобщят своите конкретни нужди и да предоставя информация какво точно би им било от полза в рамките на този ден. Описанието трябва да съдържа очаквания брой доброволци и вида на работата, която се предвижда те да извършат.
Ако има нужда от материали за доброволческия ден (бои, четки за боядисване, посадъчен материал и др.), компаниите – участници в инициативата ще ги набавят. Необходимо е предварително подадена точна информация за нужните количества и видове материали.
Освен за конкретния ден на доброволчеството на 15 май, Фондация „Помощ за благотворителността в България” събира редовно информация за нужди от доброволчески труд. Тези нужди могат да бъдат и от друго естество: необходимост от доброволен труд на юрист, финансист, уеб-дизайнер, комуникационен специалист.
Телефон за записвания и допълнителна информация: 02/ 981 19 01, 987 1574 или електронна поща gro.f1719107511acb@f1719107511acb1719107511.