50 проекта ще се борят за финансиране от М-Тел

02.06.2010 | Новини

Фокусът на дарителската програма М-Тел Грант през 2010 г. е финансирането на проекти с образователна насоченост. Програмата М-Тел Грант има за цел да изследва статуквото, очертано в традиционните модели на преподаване и учене, и създаване и изпробване на иновационни предложения за изучаване на български език и литература, както и насърчаване придобиването на умения за комуникация – себеизразяване, разбиране и взаимодействие – в усложняващия се съвременен свят.
Тази година програмата стартира на 20 април и приключи на 1 юни с 50 проектни предложения. Независима комисия, съставена от общественици и експерти, работещи в областта на образованието, ще осъществи окончателната селекция на проектите, които да бъдат финансирани от телекома. Избраните проекти ще бъдат обявени в началото на август 2010 г. Бюджетът на програмата е 100 000 лева. Реализацията на избраните проекти ще се осъществи в рамките на учебната 2010/2011 година.
За трета поредна година М-Тел реализира своя грантова програма, посветена на различна кауза. През 2008 година операторът подкрепи най-различни социални проекти, а през 2009 година М-Тел Грант бе посветен на екологията. Целта на оператора е да насочи общественото внимание към необходимостта от дългосрочното решаване на важни социални проблеми и промяна в отношението към тях. М-Тел осъществява М-Тел Грант с професионалното съдействие на фондация „Помощ за благотворителността в България”.