Компанията ни допринася за развитието на обществото и ценностите му

30.06.2010 | Брой 5, Бюлетин

Андреас Майерхофер, Главен изпълнителен директор на М-Тел

Андреас Майерхофер започва своята кариера в Telekom Austria AG през 1994 г. Там работи основно по стартиращите проекти на mobilkom austria, а от 1999 г. е отговорен за отдел Обслужване на клиенти в mobilkom austria. През юни 2004 г. той се присъединява към управителния екип на словенския оператор Si.mobil като главен директор, отговорен за областта на маркетинга, а през август 2006 година става главен изпълнителен директор на компанията. През май 2007 г. Андреас Майерхофер става главен маркетинг директор на Мобилтел. От 1 юли 2009 г. поема поста главен изпълнителен директор на компанията.

Дългосрочната политика на М-Тел е да подкрепя значими социални проекти. Защо се насочихте към социалната сфера и как избрахте конкретните области и социалните групи, които да подкрепите?

Ангажирани сме с подкрепата и реализирането на инициативи и проекти в три основни посоки – развитие на обществото, отговорност към служителите и опазване на околната среда. Избрахме именно тази стратегия, защото тя включва трите основни направления в социалната отговорност не само на местно, но и на световно ниво. Наш фокус са хората, които имат нужда от подкрепа – морална или финансова, които за съжаление все още не се вписват в българското общество като равноправни негови граждани по една или друга причина, тези, които са различни, но се стремят към равенството. И не на последно място – тези групи от българското общество, на които държавата все още е длъжна. Но най-важното е това, което и вие подчертахе във вашия въпрос -фактът, че политиката ни в областта на социалната отговорност е дългосрочна и последователна.

Вече няколко години инвестирате в социални сфери, които вече изброихте. Имате ли наблюдения дали се променят обществените нагласи към каузите, които подкрепяте и популяризирате?

Проведохме проучване за нагласите на хората към дарителството като цяло. Те показаха, че все повече хора даряват лични средства за най-различни социални каузи. В сравнение с предходни години, броят на индивидуалните дарители е нараснал с близо 10 %, а най-предпочитаният начин за дарения е чрез sms. Това е пример за влиянието на мобилните комуникации в нашия живот, за това как те променят нагласите ни, улеснявайки ни не само в  ежедневието, но и в постигането на личните ни цели и мисии. Ще споделя още един факт от това изследване – близо 45% от хората, взели участие в проучването, разпознават М-Тел като най-голям дарител в България. Това ме радва, защото е знак, че правим нещата както трябва – прозрачно и открито.

Колкото до обществената подкрепа на каузите, зад които застава М-Тел, мисля, че това е въпрос на ценностна система. От няколко години се опитваме да привлечем клиенти и партньори към проектите, които подкрепяме, защото вярваме, че имаме съмишленици. Един от начините е краткият номер 1788, на който всеки наш клиент би могъл да изпрати допълнителна помощ за петте социални проекта, които М-Тел поддържа години наред. Знак за нашата съпричастност към подкрепата на клиентите  е решението ни да удвояваме сумата за всеки изпратен SMS. Така, към редовната финансова и логистична подкрепа, която оказваме, добавяме още една – подкрепата на обществото.  

Търсим много и разнообразни начини да популяризираме каузите на петте проекта, обединени в кампанията 1788. Радвам се, че има медии, които също застават зад идеята, например БТВ и външната им продукция „Такъв е животът”, които сами поискаха да разкажат за трудностите и победите на хората от проектите на М-Тел. След края на предаването броят на SMS-те дарени на 1788 достигна до 31 000.

През 2010 г. М-Тел Грант  защитава езиковата и социална грамотност сред българите. Защо избрахте тази насока?

През 2010 година допълваме социално-отговорната философия на М-Тел с акцент върху образованието и с различни инициативи в тази посока. Така отговаряме на световните тенденции, извеждащи на преден план темата за обучение през целия живот. И тъй като ни се иска да обхванем максимален брой аспекти от тази сфера, а също така и да работим в посока промяна на нагласите, смятам че именно грантовата програма е най-успешният начин това да се случи.  Мисля, че в технологичното време, в което живеем, всеки трябва да отдава значимото на своя език и трябва да съумеем да съхраним грамотността.

В синхрон с тазгодишния образователен акцент в сферата на социалната отговорност, провеждаме още една образователна кампания – „Бъди грамотен”, която се осъществява съвместно с образователния портал „Академика БГ”. Тя цели да поощри доброто владеене на български език и се провежда в училищата из страната. Ние разширихме инициативата, като я направихме достъпна не само за учениците, но и за възрастните. „Пренесохме” класната стая навън – така на три места в столицата, всеки желаещ да провери знанията си по български език, можеше да направи това абсолютно безплатно.

Доколко компанията ви намира съмишленици за социалната си активност от страна на служители и клиентите ви? Подкрепят ли ви?
 

Все по-голямата бройка на sms-ите, които получаваме на 1788, интересът и множеството запитвания след края на сезона в „Такъв е животът”, който отразяваше нашите проекти, повишаването на спонтанната разпознаваемост на М-Тел като най-социално отговорната компания в страната, са достатъчно красноречиви и не се нуждаят от допълнителен коментар.

Служителите ни традиционно участват активно в доброволчески труд, с който подпомагат институции и обекти от национална значимост, дарителство по ведомост за различни социални каузи, отделяйки от месечното си възнаграждение в подкрепа на социално уязвими групи, националните кръводарителски и анти-СПИН кампании.

Защо в част от инициативите си работите в партньорство с неправителствена организация (ФПББ) и какви са предимствата на подобно сътрудничество?
 

С фондация Помощ за благотворителността в България работим вече няколко години. Смятам, че за да бъде наистина ефективна работата ни в тази сфера, тя трябва да се осъществява с помощта на професионалисти, които работят от години в тази област и знаят най-добре кои социални сфери се нуждаят най-много от подкрепата на бизнеса в България, както и могат да дадат ценни насоки за по-ефективното осъществяване на всяка една кампания или проект. Затова и продължаваме да работим с ФПББ – доверяваме се на тяхната професионална преценка и я адаптираме към политиката на нашата компания.