Уникредит Булбанк е новият член на Клуба на Корпоративните дарители към Български дарителски форум.

13.11.2009 | Новини

Уникредит Булбанк е новият член на Клуба на Корпоративните дарители към Български дарителски форум.
Компанията последователно и системно развива политика на корпоративна социална отговорност и през изминалата 2008г. инвестира в много сфери – екология и околна среда, изкуство, култура, спортни инициативи. Банката стартира Национална зелена програма, която включва възстановяването на основни туристически пътеки в Природен парк Витоша, както и засаждане и възстановяване на гори в други места на България. Компанията развива и дарителска програма сред своите служители. Те могат да изберат кауза, която да подкрепят чрез отчисления от заплатите си, които банката удвоява, а корпоративната фондация на Уникредит – Унидеа, утроява.
Уникредит Булбанк се грижи за деца в неравностойно положение от няколко дома в страната и инвестира в образователни проекти, които подкрепят не само деца от домовете, но и различни училища и университети. Банката партнира успешно и на различни културни и спортни инициативи.