Становище на неправителствени организации по повод благотворителния сезон на VIP Brother

14.04.2009 | Новини, Становища

Граждански организации от цялата страна, които работят за правата на децата, решаването на важни социални проблеми, създаването на по-добра среда за благотворителност и гражданска ангажираност в България, се обединиха в становище относно важни за организиране на благотворителни кампании принципи. Повод за становището даде благотворителния сезон на телевизионното предаване VIP Brother 3.
Ето и пълният текст на становището:
“Като организации, които активно и дългосрочно работят за правата на децата, за решаването на важни социални проблеми, за създаването на по-добра среда за благотворителност в България, ние приветстваме идеята медиите чрез предаванията си да популяризират и подкрепят обществени каузи.
В предаването VIP Brother обаче, въпреки големия потенциал, наблюдаваме пропуски, които могат да рефлектират негативно върху избраните каузи. Тези пропуски са:

 • Липса на проучване на проблемите и представяне на ефективни решения

Такива се наблюдават в първите две каузи. Несъмнено материалната база в Домовете за деца е лоша, но животът в институции е доказано вреден за емоционалното, социалното и физическото развитие на децата, дори в случаите, в които тези домове са добре ресурсно осигурени. Инвестирането в тяхната инфраструктура рискува превръщането им в златни клетки, чията социална и икономическа цена ще плаща цялото общество. Предаването пропуска важни възможности да насочи вниманието на дарителите към реформаторски решения в полза за децата в институции.

 • Липса на прозрачност в комуникацията с дарителите

В контекста на първите две каузи за дарителите остана неясно коя е организацията или институцията, която ще реализира проектите с дарителските средства, така че да може да има обществен контрол върху тяхното изразходване. Не са конкретизирани и домовете, в които ще се изградят центрове за талантливи деца и спортни площадки. Дарителите остават неинформирани и по отношение на това каква част от тяхното дарение ще бъде използвано в подкрепа на каузата.

 • Подмяна на ценности

В предаването се дава приоритет на формалното събиране на средства, а не на трайното печелене на съмишленици за съответните каузи. От самия старт на предаването се акцентира върху необходимите суми, а не върху решенията, които ще се постигнат чрез тяхното изразходване.

 • Липса на яснота за ресурса на дарителството

Всеки човек може да бъде съпричастен и да дари за важна за него кауза. Политиците и държавниците обаче притежават реален властови ресурс, за да решават социалните проблеми чрез конкретни механизми за промяна на съществуващите политики.

 • Ефективност на вложените и набраните средства

Основен критерий за ефективността на една дарителска кампания е съотношението на вложените и набраните средства. Предаването не отговаря на тези критерии по две основни точки:
1. Изключително голямата разлика в съотношението между стойността на един дарителски смс и сумата, която стига до крайния получател (41% от стойността на смс-а стига до каузите);
2. Изключително голямата разлика между стойността на приходите от реклами и набраните средства.

В тази връзка, призоваваме:

Продуцентите на VIP Brother и Нова телевизия:

 • Да изработят механизми за отчетност към дарителите и обществото.
 • Да инициират процес на консултация и обществено обсъждане с участието на представители на отговорните институции и гражданския сектор за определяне на различно, по-ефективно предназначение на събраните средства за деца в институции и конкретните критерии за избор на домове.
 • При подготовката на епизодите да съблюдават стриктно изискванията на член 17, ал.3 от ЗРТ.

Публичните личности, участващи в VIP Brother:

 • Да дарят хонорарите, получени от продуцентите на предаването за благотворителни каузи.
 • Да се ангажират лично и реформата в системата за грижа и развиването на алтернативни услуги, базирани в общността, за децата от домовете, да стане проритет на Държавата.
 • По време на престоя си във VIP Brother да демонстрират поведение, което да отчита възможността предаванията да бъдат гледани от деца.
 • С цялото си поведение да внушават различното послание и фокус на това издание на предаването и да бъдат внимателни във всички свои прояви на лица на каузите, които подкрепят.”

Организации, подкрепили становището:

1. Национална мрежа за децата; 2. Български дарителски форум; 3. Фондация „Помощ за благотворителността в България”; 4. Асоциация „Родители”; 5. Фондация „АРК”; 6. Българско училище за политика; 7. Фондация „Работилница за граждански инициативи”; 8. Американска фондация за България; 9. Обществен дарителски фонд, Стара Загора; 10. Асоциацията на обществените фондации в България; 11. Движение на българските майки; 12. Българска асоциация по семейно планиране; 13. Български хелзински комитет; 14. Център за икономическо развитие; 15. Български център за нестопанско право; 16. Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения; 17. Каритас България; 18. Център за независим живот; 19. Фондация „ЕКИП”; 20. Фондация „Благотворител”; 21. Институт за социални дейности и практики; 22. Фондация “Пайдея”; 23. Фондация „Асоциация Анимус”; 24. Фондация „Център Надя”; 25. Фондация „Институт за социални услуги в общността”; 26. Платформа АГОРА; 27. Фондация “Шам”, Монтана; 28. Клуб на НСО, Търговище; 29. Фондация “Приложни изследвания и комуникации”; 30. Българска тренировъчна централа; 31. Център за психосоциална подкрепа; 32. Фондация “Социални практики в общността”; 33. Сдружение “Общество за всички”; 34. Училищно настоятелство при детска градина “Калина”, Дупница; 35. Фондация “Подари усмивка”, Димитровград; 36. Център за приобщаващо образование; 37. Сдружение „Болкан Асист”; 38. Фондация „Екообщност”; 39. Сдружение с нестопанска цел „КАРИНА”; 40. Фондация „Благодеятел”; 41. Фондация „Култура Аними”; 42. Фондация „Артист”; 43. Фондация „Арт лаборатория за общностно и индивидуално развитие”; 44. Младежко християнско движение ИМКА, Габрово; 45. Фондация „Женски алианс за развитие”; 46. „Младежка мрежа за развитие”, Симитли; 47. Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум”, Русе; 48. Фондация „Международна социална служба – България”; 49. Фондация „Кентавър Арт”, Пловдив; 50. Читалище „Просвета”, Бургас; 51. Сдружение „Възрожденска столица”, Котел; 52. Сдружение „За духовни и социални дейности”, Сливен; 53. Сдружение „Дестки град”; 54. Сдружение „Бест ту би”; 55. Сдружение „Свят без граници”; 56. Фондация „Подслон за човечеството”; 57. Фондация “Култ БГ” – София; 58. Сдружение “Деветашко плато”; 59. Сдружение “Партньори-Дупница”; 60. Народно читалище “Любен Каравелов”, с. Куртово Конаре; 61. Клуб “Отворено общество”, Стара Загора; 62. Фондация “Надежда срещу СПИН”, София; 63. Софийско психиатрично общество; 64. Дружество на хората с увреждания “Кураж”, Русе; 65. Регионална асоциация на училищните психолози и педагози, Бургас; 66. Център за психосоциална подкрепа, София; 67. Българска фондация „Биоразнообразие”; 68. Сдружение “Надежда за всеки”; 69. Фондация “Областен ромски съюз” Бургас; 70. Сдружение “Каспичан за всеки”; 71. Сдружение “Майки срещу дрогата”, Пловдив; 72. Център “Образование за демокрация”, Пловдив; 73. Фондация „Джендър проект в България”; 74. Фондация „Добротолюбие”, Сливен; 75. Център за психологически изследвания, Сливен; 76. Фондация “Българо-американски мостове за общение”. 77. “Спаси, дари на…” 78. Сдружение “Самаряни” – Стара Загора; 79. Национален алианс за работа с доброволци; 80. Народно читалище “Ал. Константинов”, гр. Провадия