„Предизвикателства и възможности пред дарителите в сферата на образованието” е темата на дискусия, организирана от Български дарителски форум и Министерството на образованието, младежта и науката

14.10.2009 | Новини

Главна цел на дискусията е да се обсъди създаването на условия за по-ефективна дарителска среда в сферата на образованието, както и възможностите за сътрудничество между МОМН и дарителите. Подобна се среща се случва за пръв път и дава перспектива жестовете на дарителите да се превърнат в устойчива инвестиция ако бъдат синхронизирани с политиката на институциите.
В дискусията ще участват членовете на Български даритеслки форум, сред които Американска фондация за България, GLOBUL, Институт „Отворено общество”, М-Тел, Обединена българска банка, фондация “Работилница за граждански инициативи”, фондация “Лале”, както и други организации и компании.
От страна на МОМН ще вземат участие заместник-министрите Светлана Ломева, Милка Коджабашиева и Сергей Игнатов.
Дискусията ще се състои в сградата на Министерството на 15 октомври в 10 ч., Конферентен център, VII ет.