Нови 8 компании и 2 НПО се присъединиха към Български дарителски форум

14.12.2009 | Новини

Български дарителски форум прие 10 нови члена. Това стана на официална церемония по време на Петата годишна дарителска конференция на 11 декември 2009г. Новите членове на форума са:
Аурубис България АД,VIVACOM, „Данон Сердика” АД, Е.ОН България,Кока-Кола ХБК България, Мобилтел ЕАД, Пикадили, УниКредит Булбанк, Фондация “Димитър Бербатов”, Фондация „Искам бебе”.
Аурубис България АД е лидер в металургичния бизнес в страната и водещо медодобивно предприятие в Югоизточна Европа. Приоритет в социалната политика на Аурубис България са екология, образование, спорт, здравеопазване, подкрепа на хора в неравностойно положение, социални проекти за интеграция, хора с увреждания и възрастни хора, местни асоциации.
VIVACOM е лидер в предоставянето на иновативни решения в сферата на телекомуникациите, с голямо разнообразие от комплексни решения – от фиксирана и мобилна телефония до високоскоростен интернет и пренос на данни. Компанията създава Първия център за дислексия в Русе, подготвя втори в София, издава книжки и наръчници с цел да информира деца, родители и учители за състоянието дислексия и как да се справим с проблема. От началото на 2009 година VIVACOM осигурява и безплатна гореща линия за цялата страна. В областта на здравеопазването, VIVACOM полага особени грижи за служителите си в нужда, както и за деца с онкологични заболявания. За развитието на културата у нас, VIVACOM подпомага млади български таланти, както и програми за популяризирането на българското културно-историчско наследство.
„Данон Сердика” АД, клон на Danone , е лидер на българския пазар на свежи млечни продукти. Като социално отговорна компания, вече 15 години в България Данон развива редица проекти, някои от които като детския футболен турнир Данониада се провеждат за 12 поредна година. За активната си социална ангажираност компанията е получавала редица награди от различни организации – наградата на БФБЛ – “Инвеститор в обществото” 2007 година, както и специалната награда “Еngage” на Международния форум на бизнес лидерите. Заедно с Фондация “Димитър Бербатов” реализират кампания “Активни и здрави”
Е.ОН България е част от концерна Е.ОН – най-голямата частна енергийна компания в света. Дългосрочният балансиран подход за финансово подпомагане на проекти в социалната сфера и в опазването на околната среда е съществена част от политиката на компанията, чиято цел е да бъде лидер в области като защита на климата, енергийна ефективност, сигурност и качество на енергийните доставки, хуманно отношение към социално слабите слоеве от населението, мотивация на служителите, както и подпомагане на културата и естетиката в заобикалящата ни среда.
Кока-Кола ХБК България подкрепя следните области: Околна среда и образование с инициативата „Моят зелен град”: стартира през 2008 г. и нейната основна цел е опазването на природата в големия град. Младежки дейности с Национална програма “Децата и футболът”: част от програмата е юношеския футболен турнир за Купата на Coca-Cola, който се провежда за 10-та поредна година. Култура с Конкурс за детска рисунка “Здравей, Ваканция! Ваканция с Coca-Cola”: конкурсът се организира за 14 поредна година. Други: Благотворителни инициативи: Дни на доброволчеството на служителите на Кока-Кола ХБК България: дългосрочна инициатива в подкрепа на Дом за деца в неравностойно положение в с. Доганово, която стартира през 2008 г.
Мобилтел ЕАД е лидер на телекомуникационния пазар в България. Компанията създава М-Тел Грант – програма, която финансира проекти за социализирането и интегрирането в обществото на деца и възрастни в неравностойно положение. До 2008 г. иницициативата на М-Тел „1788” обединяваше четирите социални каузи, които компанията подкрепя традиционно до момента – осиновеното от компанията 8-членно семейство от в „SOS Детски селища България”, проектът „Ти не си сам” в град Априлци, Фондация „Очи на четири лапи” и Дом за деца с увреждания „Вяра, надежда и любов” в град Мездра. Тази година компанията включи и нов, пети проект към 1788 – „Аз, баба и дядо”, насочен към интегрирането в обществото на две социално уязвими групи – възрастни самотни хора и изоставени деца до 3 години. Мобилтел подкрепя и многобройно проекти в сферата на културата и изкуството.
Пикадили е верига супермаркети с 15-годишна история. Веригата разполага с 23 обекта със средна търговска площ 2 000 – 4 000 кв. м. в десет града в страната. Във всеки град, в който стъпва, Пикадили се ангажира активно с подпомагане на социални програми или инициативи, допринасящи за по-добра градска среда и подпомагане на обществото. Пикадили ще продължи да подкрепя и да създава социално отговорни проекти с надеждата те да бъдат възприети и въведени от повече търговски вериги в България, което ще доведе до модернизация на ритейл сектора и налагането на полезни за обществото и околната среда практики.
УниКредит Булбанк През 2008 година УниКредит Булбанк проведе последователна политика на корпоративна социална отговорност, базирана на Хартата на Почтеността, основана от УниКредит Груп. Някои от основните проекти, които УниКредит Булбанк подкрепи през 2008 година, включват: • Зелени проекти – реставрацията на два основни туристически пътя от 30 километра в планината Витоша. • Благотворителни програми –дават възможност на служителите за лично участие в доброволни и благотворителни инициативи. • Изкуство и култура – насърчаването на тези инициативи бе създадено с цел да поощри и промотира толерантността към различните култури в световен мащаб. • Спорт – съвместно с Българската Федерация по Ветроходство, УниКредит Булбанк организира за трета поредна година Национална Регата за Купата на УниКредит Булбанк.
Фондация “Димитър Бербатов” подпомага младите хора да се образоват и да развиват и популяризират своите дарби и заложби. Актуалните проекти на фондацита са : • “Активни и здрави” – съвместна програма на фондацията и “Данон – Сердика” АД, който стимулира спортуването и здравословното хранене при децата. Събраните средства ще бъдат използвани за възстановяване на спортни площадки и салони, за изграждане на нови спортни съоръжения. • Второто издание на проекта “Награди за успелите деца на България” – 2009. Целта е да се да се стимулира развитието на децата в различни области; да бъдат допълнително мотивирани да търсят изява; да се редуцират проявите на агресия и насилие чрез пренасочване на енергията им в градивна посока.
Фондация „Искам бебе” е организация с нестопанска цел, която има основна задача да дискутира и поставя на общественото внимание проблемите за репродуктивното здраве на семействата в България и да търси начини и средства за подпомагане онези от тях, които нямат възможност да заплащат за лечението си. Фондация „Искам бебе” Подкрепя и активно съдейства за решаване на проблемите с репродуктивното здраве на семействата и несемейните двойки в България; информира за проблема „стерилитет” и неговото лечение, повишава здравната култура на нуждаещите се от лечение и на обществото като цяло в областта на репродуктивното здраве и методите за профилактика на безплодието. Фондацията осъществява Дарителска програма, чрез която се финансират социално слаби двойки с проблемно забременяване.