Нагласи към благотворителността в Централна и Източна Европа

14.12.2009 | Новини

През месец октомври 2009 г. Програма за развитие на корпоративното дарителство в страните от Централна и Източна Европа – CEENERGI, в партньорство с Български дарителски форум направиха социологическо проучване за нагласите към благотворителността на гражданите от съответните държави.
Резултатите показват, че 52,4% от българите са дарявали на човек в нужда през последната година. Най-предпочитаният начин за дарение е чрез смс – 42,8% от хората са избрали да дарят по този начин, а най-малко предпочитаният – чрез банков превод, него са използвали едва 4,8%. Сред по-често избираните начини за дарение са даренията в кутиите за църкви или храмове и даренията в кутии за различни каузи. Наред със смс-ите, предпочитан начин за дарения остават жестовете в дрехи, храна, книги, други стоки. Сравнително непопулярни като обект на дарителски интерес остават доброволчески организации, читалища, граждански инициативи.
Голям процент от хората (90,2%) признават, че не са се включвали и в доброволчески инициативи, организирани от компанията, където работят. Резултатите показват и нагласите на българите към социалната дейност на компании. 47,4 % от запитаните смятат, че компаниите, които инвестират в обществено значими каузи, го правят, за да популяризират името на компанията си. 37, 8% от хората вярват, че компаниите наистина искат да помогнат на нуждаещите се. Маркетингът, свързан с кауза набира скорост – 33,6% от гражданите биха избрали продукт, който е обвързан с дадена кауза, дори и ако цената му е по-висока от тази на останалите продукти от същия тип.
Най-склонни да даряват в пари и стоки са поляците, а най-неотзивчиви към това – унгарците, които пък за сметка на това са най-склонни да участват в доброволчески акции в сравнение с гражданите на Чехия и Словакия. Във всички страни, където е правено проучването, хората твърдят, че бизнесът не подкрепя достатъчно социални каузи, но при чехите е най-висок процентът (30,2%) на тези, които все пак смятат, че бизнесът по-скоро достатъчно активно подкрепя социални инициативи и кампании.