Нов конкурс на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа

05.10.2009 | Новини

Тръстът за гражданско общество в Централна и Източна Европа обяви нов конкурс за проекти 2009 в България, Румъния и Унгария. Приоритетни са следните сфери:

  • Прозрачност на публичните институции;
  • Гражданско участие и мобилизиране на общности;
  • Солидарност в социалния живот;
  • Стабилност на гражданското общество.

С проекти могат да кандидатстват нестопански организации, образователни институции, коалиции и движения, експертни групи. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 26 октомври 2009 година.
Всички необходими документи могат да се намерят на електронен адрес http://ceetrust.org/ .