Фондация „Работилница за граждански инициативи” обявява текущи процедури по програма “Общностно развитие и гражданско участие”

21.10.2009 | Новини

Фондация „Работилница за граждански инициативи” обявява текущи процедури по програма “Общностно развитие и гражданско участие”. Средствата са осигурени от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Програмата е тригодишна.
През периода от 2009 до 2012 година ще работят три фонда за подкрепа на участието на гражданите в процесите на решаване на значими местни проблеми, социалната промяна, общностното развитие и развитието на гражданските организации в страната.
Приоритетите на програмата са:

  • Повишаване на качеството на работа на гражданските организации, чрез подкрепа за развитието на организационни знания, умения и практики.
  • Финансова подкрепа за местните общности за решаване на местни проблеми и създаване на възможности за развитие с местни ресурси.

Неправителствените организации могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране на своите инициативи текущо по два от фондовете, както и след обявяване на конкурс – по третия фонд, фонда за общностно развитие. От 1500 до 5000 лв. е безвъзмездното финансиране, което се предоставя от ФРГИ. Кандидатстването е само по електронна поща на адреси, обявени в информацията за всеки фонд в раздел Текущи конкурси на сайта на ФРГИ. Може да ги видите тук.
Текущо и без краен срок за подаване на документи през целия период на програмата се кандидатства за следните фондове:

  • Фонд за развитие на капацитета на НПО Фондът дава възможност на местни НПО да получат съдействие (под формата на обучение и консултиране) в области, свързани с развитието на организацията си като цяло – например, по отношение на екипа, организацията на работа, финансовата устойчивост, публичността и друга специфична експертиза, необходима на организацията за нейното по-ефективна работа.
  • Фонд “Неотложна гражданска намеса” Основна цел на фонда е да се предостави бърза подкрепа за разрешаване на неотложен местен проблем.
  • Два пъти годишно се обявяват конкурси за кандидатстване по Фонд “Хората решават”. В момента е открита втората за 2009 процедура по него. Основна цел на фонда е да се подкрепят инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност. Приоритетно ще бъдат подкрепени решения и иновативни методи за отговор на нуждите на общността и такива, които имат ясна насоченост към групи в неравностойно положение. Краен срок: 16 ноември 2009 година, 18.00 часа За повече информация – вижте тук.