Конкурс за финансиране на проекти по Програма "Живот без насилие" на тема "Борба с домашното насилие"

10.09.2009 | Новини

Български фонд за женитe, член на БДФ, обявява Конкурс за финансиране на проекти по Програма “Живот без насилие”. Темата е “Борба с домашното насилие”.
Проектите, които ще бъдат финансирани, трябва да: -съдействат за предоставяне на качествени услуги в подкрепа на пострадали от домашно насилие, – да подпомогнат прилагането на Закона за защита от домашното насилие (в частта предоставяне на услуги за жертви на насилието), – да работят за внедряването на терапевтични програми за насилниците.
Повече подробности около условията за кандидатстване, финансирането и продължителността на проекта, както и приоритетните му дейности, можете да видите на : http://www.bgfundforwomen.org/_bg/news.html
Крайният срок за подаване на документите е 17.00 часа на 10 октомври 2009 г. Валиден е часът и датата на получаване на проекта, а не пощенското клеймо! Не се приемат документи по факс или електронна поща!