Специално Facebook приложение подкрепя благотворителни кампании

05.11.2009 | Новини

Български дарителски форум и Комфо България създадоха специално приложение за благотворителни каузи във Facebook. Приложението “Можеш да помогнеш” е част от социалната мрежа и предлага различни начини за подкрепа на благотворителни кампании. Всеки може да подкрепи дадена кауза по достъпен и лесен начин. Платформата позволява да дарим своя Facebook статус на дадена кампания за време, което ние посочим, да се поканят приятели, съпричастни към идеята или да се помогне чрез SMS дарение на Единен дарителски номер 17 777 (DMS България) за трите мобилни оператора.
Това е първото приложение, което Комфо България прави за българските потребители на Facebook, а Български дарителски форум е първата организация, която развива подобно приложение за популяризиране на социални послания.
Смисълът на платформата е, различни благотворителни каузи да получават подкрепа като достигат по-широка популярност и въвличат повече съмишленици. Също така и всеки участник може да получава информация за актуални благотворителни кампании, за да може да избира и помага на кауза, близка до него.
Повече за възможностите на приложението ще откриете на: http://apps.facebook.com/youcanhelp/