Депутатите приеха промени в данъчните закони, които премахват дискриминацията при дарения

16.04.2009 | Новини

На 15 април Парламентът гласува на второ четене промени в двата данъчни закона – Закон за данъците на физическите лица и Закон за корпоративното подоходно облагане. Измененията са направени така, че работят в полза на данъчните облекчения и създават възможност да не се допуска дискриминация спрямо потенциалните получатели на дарения, каквито са специализирани институции за деца, хора и деца с увреждания, социално слаби, наркокомуни т.н. Решението премахва досега същестуващото несъответствие с европейските норми, което предпоставяше неравно третиране на юридически и физически лица, в полза на които се прави дарението, в зависимост от това дали се намират в България или в друга страна от ЕС и Европейското икономическо пространство.
Благодарение на това решение на народните представители България е сред първите държави в Европа, приели подобни промени в данъчните закони, които третират по еднакъв начин получателите на дарения, независимо от държавата, в която те са се установили.