БДФ предлага промени в Закона за радио и телевизия (ЗРТ), които да осигурят достъпа на компании и фондации до медиите при новини, свързани с техни дарителски жестове

22.12.2009 | Новини, Становища

На 18.12.2009 г. на първо четене беше приет закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Български дарителски форум взе участие в работни срещи, свързани с предстоящите промени, както и на заседанието на парламентарната комисията по култура. БДФ отделя особено внимание на начина, по който медиите следят, отразяват и популяризират усилията на големите дарители и вярва, че коректното отношението на медиите към тях би ги стимулирало още повече в дарителската им активност.
В момента обаче поради наличието на член в Закона, който забранява скритата реклама, медиите са особено рестриктивни към инициативи на компании, независимо, че те не рекламират марка или продукт, а отразяват социална и общественозначима дейност. БДФ счита, че компаниите и фондациите – дарители могат да генерират пълноценни новини, които да намерят място в редакционното съдържание на електронните медии.
Бизнес организациите и другите големи дарители очакват техните усилия в областта на социалната отговорност да достигнат чрез електронните и други медии до тяхната аудитория, за да получат те, като добър корпоративен гражданин, заслуженото одобрение на обществото и по този начин да създават нагласи за отговорни гражданско и корпоративно поведение. Независимо дали една компания осигурява лекарства за болни деца, инвестира в екологичен проект или финансиране археологически разкопки, тя има право да получи равностоен достъп до ефир, както всяка друга публична инициативa.
Именно в тази посока БДФ предлага сред промените в ЗРТ да присъства текст, който да регламентира, че отразяването на дарители, дарителски акции, благотворителни инициативи и подкрепа за общественополезни каузи не е скрита реклама или търговско съобщение и може да присъства свободно в редакционното съдържание на новини и предавания в съответната медия.
През януари месец преди второто четене и приемане на закона, Дарителският форум ще организира среща-дебат между предствители на парламента, компаниите и медиите.