Български дарителски Форум организира среща между участниците в проект DMS

13.10.2008 | Новини

На 17 октомври (петък) 2008 година Български дарителски Форум организира среща между участниците – граждански организации и частни лица, които имат активни кампании в проект DMS. На срещата ще бъдат обсъдени бъдещи съвместни действия и възможности за популяризиране на кампаниите и Единен дарителски номер в България, както и ще бъдат споделени успешни практики за популяризиране на кампаниите от участиците, които традиционно събират най-много средства чрез кратки текстови съобщения.
Всички организации и лица, които участват в DMS, са добре дошли на 17 (петък)октомври, в 13:00 часа на адрес: София, ул. Енос 7, ет.6.
За повече информация: Георги Цветков
Тел: 951 59 78
Електронна поща: gro.a1718665019iragl1718665019ubfd@1718665019vokte1718665019vstg1718665019