Пресконференция "Дарителството в България – развитие и тенденции"

01.09.2008 | Новини

На 28.08.2008 г. в сградата на БТА, се проведе пресконференция на тема „Дарителството в България – развитие и тенденции”. Участници в нея бяха Красимира Величкова – директор на Български дарителски форум, Пенка Цветкова – директор „Корпоративни комуникации” във фондация „Помощ за благотворителността в България” и Йордан Петров от екипа на инициативата „Спаси, Дари на…” (www.save-darina.org). На събитието бяха дискутирани наблюденията на Български дарителски форум върху дарителската среда в България през последните 5 години, които показват сериозно развитие в сферата на благотворителността, както като обем на даренията, така и като професионална реализация на различните благотворителни кампании, които за последната година са били над 170. Като ясна тенденция се наблюдава как все повече хора, нуждаещи се от лечение, което държавата им отказва, инициират сами кампании за набиране на средства за лечението си. Това е практика, която трудно може да бъде открита в други европейски държави.
Български дарителски форум регистрира няколко основни трудности за дарителската среда в България:
Ø Регулиращите държавни органи не използват съществуващите законови мерки за контрол на дейността на нестопанските организации – напр. набирането на средства чрез продажба на картички и др. на улицата е негативна практика и има основания за самосезиране на прокуратурата за проверка на организациите, които го осъществяват;
Ø Дарителите действат изключително емоционално и не проверяват предварително каузите или организациите, за които даряват;
Ø Дарителите не проследяват какво се случва с дарените от тях средства;
Ø Кампаниите на хора, които се нуждаят от лечение и сами набират средства за това, са много по-трудно проследими – ето защо е нужно специално внимание, когато се дарява за такава кампания;
Ø Кампаниите, които набират средства, често не намират адекватни канали да оповестят публично отчетите за тяхното изразходване;
Ø В публичното пространство най-често се цитират случаи, в които злоупотребата вече е факт или поне основателно подозрение. Медиите могат много да помогнат с постоянен поглед върху кампаниите и внимание към проблемите на благотворителността като цяло.
Български дарителски форум предлага няколко съвета към дарителите:
Ø Проверете организацията, за която дарявате (сайт, реализирани кампании, данни за контакт, партньори на кампанията и основни данни за организацията, регистрация, членове на управителното тяло, финансови одити и отчети за предходни кампании). Има ли точно посочена сума, която цели съответната кампания и ясен ли е точният получател на сумата;
Ø Ако инициатор на кампанията е физическо лице има ли отворена дарителска сметка, която гарантира, че средствата могат да бъдат изразходвани само за целта на кампанията;
Ø Преди да направите дарение, изискайте подготвен договор за дарение, който съдържа данните на физическото или юридическото лице и който гарантира достъпа ви до отчетите на организацията.