Мобилтел е новият партньор на DMS България

12.06.2008 | Новини

Проект DMS България, който обединява различни кампании за набиране на средства чрез SMS, навърши една година. Абонатите на GLOBUL, vivatel и M-Tel могат да изпращат SMS с текст DMS кодова дума на номер 17 777 в помощ на 20 различни кампании на организации и лични каузи на хора, които имат нужда от скъпоструващо лечение.
Единният дарителски номер 17 777 е партньорски проект на Български дарителски форум и Фондация “Помощ за благотворителността в България”, който стартира през 2007 с подкрепата на GLOBUL, БТК, vivatel и TERACOMM – България.
Проектът предоставя достъпен и прозрачен механизъм за набиране на средства чрез SMS при еднаква цена за трите мобилни оператора от 1.20 лв с ДДС, а организаторите се ангажират с предоставянето на обратна връзка за изразходването на набраните суми.
Допълнителна информация за Единния дарителски номер 17 777, както и за кампаниите, актуални в момента, можете да намерите на адрес: www.dmsbg.com