Красимира Величкова, Директор на Български дарителски Форум: „Kампаниите в Eдинен дарителски номер (DMS) да подписват Етичен кодекс"

28.08.2008 | Новини

По повод приетото дарение от фондация „Утре за всеки” от г-н Ангел Бончев за кампанията за изграждане на център за жени, претърпели операция от рак на гърдата, Български дарителски форум – инициатор на проект Единен дарителски номер (DMS), част от който е и кампанията „Утре за всеки”, реши да изрази публично своята загриженост от създаването на подобен прецедент в дарителските практики в България.
Въпреки формалното спазване на законовите изисквания по акта на дарението, то повдига редица етични въпроси. Вследствие на възникналата ситуация Български дарителски форум пропоръчва на партньорте в проекта да изработят и приемат Етичен кодекс като част от процедурите за участие на кампании в рамките на проекта. Кодексът ще създаде стандарти и правила, според които всички организации, иницииращи кампании в DMS, ще се ангажират да проверяват произхода на набраните средства от други източници за еднократни дарения на стойност над 30 000 лева, да оценяват внимателно мотивацията на дарителите си, прозрачно и коректно да изразходват и отчитат набраните средства и др.
По този начин организациите, реализиращи кампании ще поемат своята морална отговорност за контекста и етичните аспекти около всяко едно дарение, което приемат.
За повече информация:
Красимира Величкова – Изпълнителен директор, Български дарителски форум
Георги Цветков – Програмен мениджър, Български дарителски форум
Български дарителски форум
София 1408, ул. Енос №7, ет.6, ап.9
Тел: + 359 2 951 59 78
Електронна поща: gro.a1716706072iragl1716706072ubfd@1716706072avokh1716706072cilev1716706072k1716706072 gro.a1716706072iragl1716706072ubfd@1716706072vokte1716706072vstg1716706072