Частното дарителство в България през 2007г.

28.02.2008 | Новини

Фирми, частни фондации и граждани са дарили поне 34 млн лева в брой през 2007. Фирмите са били най-активни дарители с дарения на стойност 22 млн лева, фондации са дарили близо 7 млн лева, а благотворителността на гражданите е на приблизителна стойност 5 млн лева. Допълнително са дарени поне 8 млн под формата на апаратура, храни, стоки. Проследяването на частното дарителство се основава на годишни отчети на фирмите и фондациите и публикации, което не включва анонимните дарения и жестовете на дарители, които не се популяризират. Финансовият обем на дарителството е нараснал с 11 млн лева в сравнение с 2006, когато видимите дарения са били 23 млн. лева.
Най-много дарения са направени за деца от социални институции и деца с увреждания (близо 25 млн лева), следват дарения, свързани със здравеопазване и скъпоструващо лечение (поне 2 млн лева) и такива, насочени към образованието (близо 1 млн лева, дарени за университети, училища, библиотеки и стипендии за талантливи деца, ученици и студенти). Все още по-малко популярни остават културата и изкуството, както и културно-историческото наследство, към които интерес проявяват отделни компании и благотворителни мрежи. В сравнение с предишната година нагласите на дарителите и техните предпочитания към каузи остават почти без промяна.Нарастват дългосрочните дарителски програми на фирмите, но все още малко дарители проследяват ефекта от даренията и настъпилите промени.
Няколко важни тенденции, които БДФ отчита:
През 2007 стартира най – голямата инициатива за набиране на средства, позната под името „Спаси дари на….” (www.save-darina.org). Екипът на сайта помага на семействата на деца, които имат нужда от скъпоструващо лечение. Само за една година са набрани близо 3 млн. лева.
Значително се разнообразиха начините, по които се дарява: фирмите използват каузите като аргумент за продажба или т.нар. маркетинг, обвързан с кауза. Истински бум отбелязват кампаниите, които използват SMS като набиране на средства – близо 25 кампании са използвали SMS дарители през 2007 и са набрали общо 4 млн лева.
Сред организаторите на кампании за набиране на средства все по-често се срещат държавни институции и такива на местната власт като Столична община, президентската администрация, Министерство на вътрешните работи и др.