Броят на дарителските sms-и през юни 2008 е нараснал тройно, в сравнение с получените през май

03.07.2008 | Новини

За месец юни общият брой на изпратените sms-и на Единния дарителски номер* 17 777 е 15 798. Броят им се е увеличил близо три път в сравнение с предходния месец. Най-много от тях са изпратени в подкрепа на кампанията “Утре за всеки”, чиято цел е да построи център за рехабилитация на жени, претърпели операция от карцином на гърдата.
*Единен дарителски номер (DMS) е регистрирана търговска марка, разработена за първи път в Чехия в партньорство от Чешкия дарителски форум, Vodafone, Telefonica и T-Mobile в Чехия. В България проект DMS се осъществява в партньорство от Български дарителски форум и Фондация “Помощ за благотворителността в България” и предоставя възможност за дарения чрез SMS на абонати на трите мобилни оператори – GLOBUL, vivatel и M-Tel – в България. DMS стартира през май 2007 и дава възможност за едновременното провеждане на неограничен брой кампании на частни лица, организации и институции, които да набират средства чрез SMS. Набраните суми се изразходват целенасочено и единствено за различни каузи и инициативи, като подобряване на здравословното състояние или спасяването на живота на български граждани, инвестирането в дейности, насочени към решаването на значими обществени проблеми от социален, екологичен или друг характер. Проектът се управлява от DMS Съвет, който се състои от представители на двете организации, трите мобилни оператори, на медии, рекламни и медийни специалисти. Системата гарантира, че административните разходи на мобилните оператори и всички участващи партньори не надвишават 10% от набраните суми, а също и че никой от участващите партньори не формира печалба.
За повече информация: http://www.dmsbg.com