Граждански организации и бизнес в подкрепа на данъчните облекчения за дарения

21.10.2008 | Новини, Становища

Граждански организации, активни дарители и получатели на дарения в България се обединиха около становище, насочено против готвените промени в данъчния пакет за 2009 г. от Министерство на финансите. Промените предвиждат почти пълно премахване на данъчните облекчения за индивидуални и корпоративни дарения, включително даренията в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност; здравни и лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални услуги и домове за деца; стипендии и други.
Група организации, сред които Българският дарителски форум, Българският център за нестопанско право, Българският форум на бизнес лидерите, фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право”, фондация „Работилница за граждански инициативи”, фондация „Помощ за благотворителността в България”, фондация „Лале”, Център за култура и дебат „Червената къща” и „Каритас България” започнаха Кампания за запазване на данъчните облекчения за дарения. От вчера (20-ти октомври) стартира и подписка срещу направените предложения на адрес: http://www.bgpetition.com/zapazvane-na-danuchnite-oblekchenia-za-darenia/index.html , която само за един ден е събрала над 130 гласа.
Логиката на промените е необяснима – те стесняват обхвата на сферите на дарителска подкрепа и изкуствено насочват дарителите единствено към помощ за хуманитарни цели, което е отминал етап в благотворителността не само в повечето европейски държави, но и в България. Още повече, че с промените организациите, регистрирани в обществена полза на практика биват лишени от всякаква данъчна подкрепа.
Становището на Български дарителски форум може да намерите тук:https://www.dfbulgaria.org/news_and_events/view/377
Становището на организациите, инициатори на кампанията, може да намерите тук:http://bcnl.org/docs/opinion_476.doc