Становище на Български дарителски форум относно промените в данъчните закони

17.10.2008 | Новини, Становища

Български дарителски форум изразява категоричната си позиция, че направените предложения за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси рязко се разминават с необходимата конструктивна политика на държавата за поощряване на дарителските практики в България.
Предложените промени да бъде съкратен обхватът на лицата и институциите, получаващи дарения, за които могат да се използват данъчни облекчения, ощетяват над два милиона български граждани, които са преки ползватели на дарителска подкрепа. Сред тях са болни хора, деца и възрастни хора с увреждания, юридически лица с нестопанска цел, лица, пострадали при криза, ученици и студенти – стипендианти, комуни за лечение на наркозависими и др.
В предложения списък с лицата, получаващи дарения, за които могат да се използват данъчни облекчения отпадат социални и здравни институции и организации, стипендии за ученици и студенти– най-предпочитаната форма за подкрепа от бизнеса в сферата на образованието за последните три години.
Логиката на предложените промени е необяснима – те стесняват обхвата на сферите за подкрепа и изкуствено връщат дарителите към помощта за хуманитарни цели, която е отминат етап в благотворителността в повечето европейски държави .
Предложените промени създават дискриминация между получателите на дарения без адекватни аргументи. От дарителска гледна точка е необяснимо, че именно Фондът за лечение на деца в чужбина и институции в подкрепа на културата, регистрирани съгласно Закона за меценатството, са оставени в списъка лицата, получаващи дарения, за които могат да се изолзват данъчни облекчения. През 2007 г. Фондът за лечение на деца в чужбина е върнал неизразходвани средства в Държавния бюджет и беше обект на публична критика от страна на родители на болни деца, дарители и ангажирани организации. Функционирането на Закона за меценатството и минималния брой дарители, които са се възползвали от него до момента продължават да бъдат предмет на обществен дебат за полезността му.
По данни на Български дарителски форум за изминалата година са дарени над 34 млн лева от граждани, фирми и фондации, инициирани са над 170 благотворителни кампании. Значима част от каузите, които представляват интерес за дарителите и са предизвикали съпричастност няма да получат възможност за облекчения, ако предвидените промени бъдат одобрени. Сред тях са: лечение на граждани, залесяване на опожарени горски райни, подкрепа на бедстващите от наводненията, подкрепа на жени с репродуктивни проблеми, психологическа подкрепа на онкоболни, закупуване на апаратура за лечебни заведения, обучение и психологическа подкрепа на деца в институции, подкрепа на талантливи деца, стипендии за отлични ученици и мн. др.
Становището на Български дарителски форум е съответните закони да се синхронизират с европейското право като се разшири вече съществуващия списък с получатели на дарения, включвайки към него и организации в обществена полза от държави членки на Европейската общност или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.