Български дарителски форум пита политическите партии за тяхната стратегия за дарителството

07.11.2007 | Новини

Съвместно с Български център за нестопанско право Български дарителски форум отправи 3 въпроса за дарителството към представители на водещите политически партии в страната. Питаме политическите партии:
1. Как оценяват сега действащите данъчни и правни стимули за дарителство?
2. Подкрепят ли премахването на данъчните облекчения за дарители на юридически лица с нестопанска цел при въвеждането на плосък данък?
3. Има ли партията конкретни идеи за стимулиране на дарителството и гражданските организации?
Политическите партии са поканени да представят своите виждания на дискусия по въпросите на дарителството, която ще се състои на 14 Ноември 2007, Сряда. За повече информация потърсете Български дарителски форум.