Реформата в институциите за деца лишени от родителски грижи в България

12.10.2007 | Новини, Становища

Български дарителски форум предостави своя позиция, която настоява за реализиране на реформата в институциите за деца лишени от родителски в България. Конкретен повод е жестокото отношение към децата, показано във филма за дома в Могилино, излъчен по ВВС, но дарителските организации са ангажирани с този проблем в България през последните 15 години. Прочетете позицията тук.
Позиция на Български дарителски форум
Ситуацията с грижата за деца в институциите за деца, лишени от родителски грижи в България беше представена за пореден път във филм, изготвен за и излъчен по британската телевизия BBC 4 в средата на Септември 2007. Филмът и представеното в него жестоко отношение към децата породи буря от реакции и недоволство сред български и европейски организации и граждани. Домът в Могилино не е единствената институция за деца в България, която е в тежко положение. Подобен казус предизвика общественото мнение още през 2006 с проблемите в дома в Добромирци.
Дарителските организации в България активно и системно подкрепят финансово и експертно реформата в системата за грижа за деца в България, която предвижда и намаляване на броя на деца в детските домове и институции. През последните 7 години в подкрепа на деинституционализацията и създаването на алтернативни грижи в общността, български и чуждестранни дарители са предоставили над 8 млн лева за създаване на дневни, рехабилитационни и консултативни центрове; обучение на специалисти и екипи; изграждане на защитени жилища; налагане на приемните семейства и др.
Дарителите в България имат и ще продължат да имат важна роля в подкрепа на децата, лишени от адекватни родителски грижи и благоденствието на всички български деца. В този дух напомняме, че е необходима адекватна и дългосрочна политика в най-добрия интерес на децата и настояваме за последователно изпълнение на приетата програма за намаляване броя на децата в домовете.