Български дарителски форум и Клуба на корпоративните дарители започват серия лекции за корпоративната социална отговорност на бизнеса

31.10.2007 | Новини

На 31 октомври Български дарителски форум и “Еврофутбол” поставиха началото на серия лекции в Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, посветени на социалната отговорност на бизнеса. Акцентът на първата от тях беше върху развитието на корпоративното дарителство в България и световния опит в това отношение. Български дарителски форум представи редица успешни модели на корпоративна филантропия, както и различните мотиви на бизнеса да се ангажира с обществени каузи. Беше засегнат и проблема за комуникацията и популяризирането на смислените дарителски практики на компаниите и важността на партньорството с медиите. “Еврофутбол” представи пред студентите дългосрочния си проект “Печелиш и помагаш”, свързан с подкрепа на различни социални каузи в страната.