Европейски семинар за социална икономика и равни възможности

03.04.2007 | Новини

В рамките на Eвропейската година на равните възможности ще се проведе семинар за социална икономика и равни възможности. Това събитие ще привлече представители на неправителствени организации, европейски институции и други ключови партньори в областта на социалната икономика. Този семинар представлява интерес за благотворителни фондации и компании, ангажирани в подкрепа на хора с увреждания. Събитието ще се проведе на 17 Април 2007 г. в Брюксел. Участието е свободно, но разходите за път не се покриват от организаторите. За повече информация: eb.cf1701656407e@zed1701656407nanre1701656407h.atr1701656407am1701656407 или на телефон +32 2 5128938.