Еко Елда подкрепя децата от дома във Видраре с повече от пари

21.12.2007 | Новини

Домът за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи в с. Видраре, както и домовете за деца в България остават пренебрегнати от страна на държавните институции, а програмата за предоставяне на алтернативни грижи за деца, лишени от родителско внимание и подкрепа търпи значително забавяне спрямо първоначалния план. Българските дарители не могат да заместят активната държавна политика по отношение на изоставените деца. Български дарителски форум призовава всички, които се вълнуват от тази тема да подкрепят нашите предложения за конкретни и полезни мерки. Предложенията можете да прочетете тук.
Повече за инициативата на Еко Елда можете да видите тук.