Деца и политици са основните фигури в благотворителността през първата половина на 2007 г.

01.11.2007 | Новини

Минимум десет милиона лева са паричните дарения от бизнес компании и частни лица през първата половина на 2007. Нарастването е с 1 милион лева в сравнение със същия период на миналата година. Допълнително са направени дарения на стоки, храни, дрехи и др. за близо 12 млн. лева. Няма промяна в основните получатели на фирмени и граждански дарения. На първо място са децата, особено деца в домове и болни деца, за които са направени 92% от финансовите дарения и 80% от даренията в натура. На второ място са даренията, насочени към болници (около 2% от финансовите дарения), на трето – към библиотеки, университети, училища и читалища (общо около 3% от финансовите дарения). Дарения са насочвани и към музеи и театри, както и за изграждане на паметници. Впечатление правят дългосрочни бизнес инициативи за предоставяне на стипендии в подкрепа на талантливи деца и деца от домовете, които продължават образованието си в университети. Тенденцията за активното участие на политици и държавни институции в благотворителността, отбелязана през 2006 г., се засилва. Министри, депутати, кметове и политически партии даряват средства, компютри, дрехи, храни и др. Почти без изключение даренията от този тип са насочени към деца, домове за деца и хора с увреждания. Източникът на средства, които политиците и политическите партии предоставят за обществено полезни каузи се посочва рядко. Все по- често лица от политическата сцена се появяват и като инициатори на кампании за набиране на средства. Същевременно общата данъчна политика за дарители остава хаотична и неефективна, а данъчните облекчения за индивидуални дарители са застрашени от премахване във връзка с въвеждането на плоския данък от началото на 2008г.