БДФ организира среща-дискусия на тема “Вътрешна комуникация на корпоративната социална отговорност”

09.07.2007 | Новини

Вашата организация води социална политика, която счита за важен приоритет. Използвате ли всички възможни инструменти, за да оповестите социалните си ангажименти на своите служители? Защо трябва да комуникирате, че сте социално отговорна компания? Какво може да направи вътрешната комуникация на корпоративната социална отговорност за вашия бизнес? Как да комуникирате по-ефективно с персонала си?
Тези и други въпроси са тема на среща, в която своя опит ще споделят представители на чуждестранни и български компании в тази област. Български дарителски форум ще представи презентация на тема “Практики на корпоративното доброволчество в Централна и Източна Европа”.
Ключови участници: Радослава Ганозова (Actavis/България); JobTiger
Регистрация: 50 лв. за членове на БДФ и Клуб на корпоративните дарители (независимо от броя на участниците); 80 лв. за участник от нечленуваща организация (50 лв. за всеки следващ участник от същата организация)