Законопроект за промени в Закона за местните данъци и такси предлага третиране на политическите партии наравно с легитимните получатели на дарения

14.12.2006 | Новини, Становища

На 7 Декември 2006 в Народното Събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Текстът на Законопроекта не е публикуван на Интернет страницата на Народното Събрание и не беше предоставен при поискване на Български дарителски форум към 14.12.2006. По информация от медиите, Законопроектът предвижда отпадането на данъка от 5% от получените дарения, които политическите партии заплащат на общините и предлага включването на партиите в списъка на освободените от дарения заедно с лечебни заведения, юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, БЧК и др.