Коледен дарителски маратон

28.12.2006 | Новини

Дарителите трябва да търсят информация преди и след предоставянето на дарението
София, 27 Декември 2006. В България, както и в много други държави последният месец на годината се превръща в истински благотворителен маратон. Каузите, които се радват на най-голяма подкрепа са свързани изключително с деца. През Декември се предоставят средно 40% от всички дарения за деца с увреждания и заболявания, както и настанени в домове. В края на 2005 за различни каузи, свързани с деца, са предоставени близо 5 млн. лева. Заедно с даренията, направени в първата половина на Януари 2006, финансовият обем на тази благотворителност надвишава 6 млн. лева, дадени за по-малко от 2 месеца. Отделно от това се даряват дрехи, играчки, лекарства, медицинско оборудване за специализирани болници, компютри и други не- финансови дарения. През 2006 има тенденция към запазване и дори повишаване на дарителската активност в този период. Коледната щедрост е насочена пряко или косвено към близо 40 000 деца, включително деца, настанени в институции и специализирани училища, деца с увреждания и тежки заболявания и такива, посещаващи дневни центрове. Данните налагат повишено внимание от страна на дарителите. Някои от съветите, които могат да помогнат са:
o Информираност и проверка – решенията за разумните дарения се взимат въз основа на подробна информация за потенциални получатели, техните реални нужди и плановете им за изразходване на средствата. Дарителят е този, който трябва да провери какво се е случило с дарението след неговото предоставяне. Основни източници на информация в случая са самите получатели на дарението, държавните институции, на чието разпореждане са специализираните детски институции и благотворителните организации.
o Партньорство – даренията около Коледа да бъдат извършвани в партньорство с благотворителни организации или вече обявени кампании за набиране на средства. Дарения, които се извършват еднолично в този период от годината, носят сериозен риск от дублиране и неефективност. Кампании за набиране на средства имат всички по-големи благотворителни организации, както и някои български медии. От началото на Декември 2006 Български дарителски форум стартира и специален Интернет сайт, който съдържа съвети и алтернативни възможности за дарителите, които искат да предоставят помощ за деца (www.givingforchildren.org/)
o Стратегия – бизнес компаниите, които предоставят средства за благотворителност, могат да разчитат на значително по-добър ефект, ако даренията около Коледа се вписват в общата социална стратегия на компанията.