Българските компании даряват повече от румънските

28.11.2006 | Новини

София, 27 Ноември. Дарителските форуми в пет страни от Централна и Източна Европа обявиха най-големите корпоративни дарители през 2006 г. и финансовите данни за благотворителната дейност на бизнес компаниите. Освен в България такава информация се събира и в Чехия, Словакия, Унгария и Румъния. Дарителските асоциации използуват единен принцип, който е разработен на базата на модела на 100-те най-големи дарители във Великобритания, публикувана всяка година от в-к Guardian. «Наличието на реалистична и обективна информация е важен гарант за това, че благотворителната дейност на компаниите е реално полезна както за тях така и за обществото», посочиха от Български дарителски форум
За първи път данните дават възможност за сравнение между инвестициите на компаниите в обществена дейност въз основа на данните за първите 10 компании-дарители във всяка страна. Най-голям абсолютен обем на даренията имат чешките компании (първите 10 компании са дарили 25 598 897 EUR), следват унгарските (6 353 820 EUR), словашките (3 509 811 EUR) и румънските (3 101 001 EUR). Първите 10 български корпоративни дарители са предоставили 1 409 403 EUR. Съотнесени към брой население и ниво на икономическо развитие в съответната страна, данните за дарителската дейност на българските компании дават основание за оптимизъм. Така в България първите 10 компании са дарили 0,18 евроцента на глава от населението, докато в Румъния тази цифра е 0,14.
Най-големите дарители в Централна и Източна Европа: MOL Magyar Olas es Gazipari (Унгария) – дарения на стойност 1 755 725 EUR; BRD – Group Societe General (Румъния) – 1 300 000 EUR; GLOBUL (България) – 386 060 EUR; Slovak Gas Industry (Словакия) – 7 470 263 EUR; CEZ (Чехия) – 7 470 263 EUR
С най- много дарители в първите десятки на петте страни са представени телекомуникационни компании и тези от финансовия и фармацевтичен сектор. Едновременното обявяване на данните дава възможност и за сравнение на дарителската дейност на компании, които работят в повече от една страни. Тази година Philip Morris са попаднали в първата десятка на Унгария (с дарения на стойност 267 176 EUR) и в класацията на Чехия ( с дарения за общо 1 166 523 EUR). В класациите на страните от Централна и Източна Европа могат да бъдат видени и компании, които работят в България. Такива са например: GlaxoSmithKline дарили в Румъния 700 000 EUR; Mittal Steel, предоставили за благотворителност в Чехия 4 148 918 EUR
Най – големите 10 корпоративни дарители в България 2006 Глобул – 386 060 EUR; Първа инвестиционна банка – 214 834 EUR; Актавис – 183 513 EUR; Обединена българска банка- 179 540 EUR; Нестле – 129 445 EUR; Българска пощенска банка – 128 491 EUR; OMV – 96 667 EUR; ДжобТайгър – 41 774 EUR; Банка ДСК – 39 130 EUR; Одисея – Ин – 9 949 EUR