Защо продължава да има ДДС върху благотворителните смс-и?

22.08.2012 | Новини

Изминаха точно шест месеца от обсъждането в Министерски съвет за решаване
на проблема с облагането на благотворителните смс-и с данък добавена стойност.

На 22 февруари 2012 г. във връзка с националната кампания за набиране на
средства за пострадалите от с.Бисер, премиерът Бойко Борисов постави пред
финансовия министър ангажимента „да бъдат потърсени инструменти законово да бъдат освободени от ДДС благотворителните смс-и”. И въпреки че на 23 март 2012г. в Парламента бе внесен законопроект за промяна на ЗДДС , така че да бъде регулиран и премахнат този данък върху даренията със смс-и, по него все още няма никакво развитие.

Междувременно благотворителните кампании за лечение на хора, за хора в неравностойно положение, за хора с увреждания, за хуманитарни кризи не спират.

Кампанията за наводнениятя в с. Бисер събра 124 544 лв., като ДДС-то за тях
е 24 308 лв.

Кампанията за спешното лечение на Валя Крушкина събра 42 554 лв, като
ДДС-то за тях е 8510 лв.

Кампанията за спешното лечение на Ади от Бургас (за която Министерстов на
здравеопазването нe отпусна средства) събра 193 000 дарителски смс-с, като
ДДС-то за тях е 38 600 лева.

През 2011 година общият брой на изпратените дарителски смс-и е 1 424 000,
като внесено за тях ДДС е 284 800 лв. – почти 3 пъти повече отколкото Държавата спести от налагането на лимит за лечението на деца в периода юли 2011 – март 2012; почти 3 пъти повече от издръжката на неправителствена организация, която работи с над 100 бездомни деца годишно в София; почти 3 пъти повече от годишната издръжка на дневен център за рехабилитация на деца с увреждания в София…..

Печели ли държавата от дарителските кампании със смс-и и справедливо ли е
това – преценете сами.

За повече информация:

Йордан Петров, гражданска инициатива „Спаси, дари на….” – 0888 38 50 50

Красимира Величкова, Български дарителски форум – 0888 624 197

Любен Панов, Български център за нестопанско право – 0888 897 042